skip to Main Content

Zebrania sprawozdawcze jednostek OSP

W gminie odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Dobieżyn, Dakowy Suche, Otusz, Szewce, Niepruszewo, Buk. Podczas zebrań – zgodnie ze statutem ZOPS – przedstawione zostały sprawozdania: z działalności statutowej OSP, finansowe oraz komisji rewizyjnych za rok 2023. Wszystkie zarządy poszczególnych jednostek OSP uzyskały absolutorium. Przedstawiono również plany działalności i założenia finansowe na rok 2024.

W zebraniach uczestniczył też burmistrz MiG Buk Paweł Adam. Podsumował zadania zrealizowane w ubiegłym roku, też nakreślił plan zamierzeń do realizacji w roku 2024. – Dziękuję całej braci strażackiej za służbę na rzecz mieszkańców gminy, za współpracę z instytucjami i organizacjami na terenie gminy, a także gratuluję osiągniętych sukcesów; życzę bezpiecznych powrotów z akcji i dalszej owocnej współpracy – mówił burmistrz wyrażając słowa wdzięczności i uznania.

W zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu – Dowódcy JRG nr 4 i JRG nr 9, radni, sołtysi i przedstawiciele lokalnych organizacji przekazując słowa uznania za prowadzone działania i dobrą współpracę.

Back To Top
Skip to content