skip to Main Content

Dyżur eksperta ZUS

Mieszkańcu! Starasz się o przyznanie świadczenia, kiedy najlepiej złożyć wniosek, jakie w związku z tym należy przedłożyć dokumenty, komu przysługuje prawo do przeliczenia i podwyższenia świadczenia, jakie przysługują dodatki do świadczeń i kto może się o nie ubiegać? A może interesuję cię jakie są zasady przyznawania i wysokość rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji?

Podczas dyżuru otrzymasz również informacje na temat:

  • zasad przyznawania i wypłaty świadczenia wspierającego,
  • zasad i sposobu składania wniosku o świadczenie wspierające,
  • zasad zgłaszania do ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnego w związku z pobieraniem świadczenia wspierającego oraz składania dokumentów zgłoszeniowych.

Na pytania z zakresu emerytur i rent oraz świadczenia wspierającego odpowie w  poniedziałek 15 kwietnia br. ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Sali Miejskiej – dawna synagoga, ul. Mury 5  w  godzinach od 10.00. do 12.00.

W trakcie dyżuru będzie również możliwość założenia profilu na PUE ZUS.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Back To Top
Skip to content