skip to Main Content

Nieznajomość prawa szkodzi

– Prawo w życiu codziennym obecne jest wszędzie. Im wcześniej i lepiej zaczniemy je rozumieć, tym lepiej – mówiła Zofia Chołody, radca prawny podczas wykładu „Prawo w życiu codziennym”, który odbył się 18 marca w Sali Miejskiej w Buku. Był to już szósty wykład w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego, którego organizatorami są Miasto i Gmina Buk oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem wykładu minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego 15 marca dr. Mariana Króla – osoby bardzo zasłużonej dla Wielkopolski, od 25 lat Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i orędownika pracy organicznej. Dr Marian Król był wojewodą poznańskim, posłem na Sejm RP kilku kadencji, twórcą konstytucji RP z 1997 roku. – Też przyjacielem Miasta i Gminy Buk – zawsze mogłem liczyć na jego wsparcie. Dzięki zaangażowaniu Pana Mariana Króla zainicjowaliśmy cykl wykładów w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Następnie wykład „Prawo w życiu codziennym” poprowadziła Zofia Chołody, która jest też prezeską Klubu Kobiet Przedsiębiorczych, członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, przez kilka lat pracowała w administracji rządowej i samorządowej, a od 2014 roku prowadzi własną kancelarię. Jak powiedziała: – Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kilka lat temu miałam ogromną przyjemność być wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku i bardzo miło wspominam ten czas. Słuchacze bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach – zadawali pytania i widać było, że nie zależy im tylko na wpisie do indeksu.

Tak było i tym razem. Studenci Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego byli bardzo zainteresowani tematyką, którą przedstawiła Zofia Chołody. Była mowa między innymi o testamencie: jego rodzajach, bo jest nie tylko jest testament pisemny i notarialny, ale też urzędowy, ustny, podróżny czy wojskowy. Można było uzyskać odpowiedzi na pytania: kiedy testament można unieważnić, czy ten dokument można spisać poza kancelarią, co zrobić w sytuacji, kiedy zostało sporządzonych kilka testamentów. Pani radca prawny chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem podając przykłady ze swojej bogatej praktyki. I tak na przykład przytoczyła sytuację, że testament sporządzony na ścianie został uznany, bo był własnoręcznie podpisany.

Do dyskusji włączył się też burmistrz, który mówił, że kwestie spadkowe nierzadko utrudniają lub opóźniają realizacje gminnych inwestycji. – Proszę sobie wyobrazić, że na przykład pozyskujemy 5 mln zł dofinansowania na budowę drogi gminnej, a jedna osoba blokuje nasze działania i cała machina administracyjna może zostać sparaliżowana.

Inne zagadnienia poruszane w wykładzie dotyczyły alimentów, w szczególności ustalenia ich wysokości, długów – czy współmałżonek jest zobowiązany do spłacenia kredytów, których nie zaciągnął. I kolejne tematy związane z kwestiami finansowymi: podział majątku – majątek wspólny i odrębny, intercyza – wady i zalety takich ustaleń.

Po wykładzie studenci ustawili się w kolejce po wpis do indeksu, a burmistrz przypomniał, że na studentów, którzy zdobędą wszystkie wpisy w indeksie będą czekać niespodzianki. Jakie? Na to pytanie nie chciał odpowiedzieć, bo to już by nie były… niespodzianki.

Kolejny wykład w ramach Bukowskiego Uniwersytetu Otwartego odbędzie się w kwietniu. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Back To Top
Skip to content