skip to Main Content

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się  25 marca 2024 r. o godz. 17.30
w Sali Miejskiej przy ul. Mury 5. Podczas spotkania przedstawione zostaną informacje o 
aktualnych założeniach programu, rodzajach przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobach składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadach jego realizacji i rozliczania.

Back To Top
Skip to content