skip to Main Content

W trosce o Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Na działalność Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Niepruszewie, z budżetu gminy zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 347.000 zł. 29 lutego br. Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam, Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek podpisali umowę z Prezesem Zarządu Fundacji AKME – Pawłem Skalikiem.

Umowa dotyczy świadczenia bezpłatnych usług psychologicznych i psychiatrycznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Buk, w ramach ŚCZP w Niepruszewie, w zakresie:
– konsultacji diagnostycznych, psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dzieci,
– konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych dla dorosłych,
– konsultacji lekarza psychiatry dla osób dorosłych.
Przewidziano 2.226 świadczeń w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2024 roku.

Od 4 grudnia 2023 roku działalność ŚCZP prowadzona przez Fundację AKME odbywa się w nowej lokalizacji – w WDK w Niepruszewie. Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00, tel. 609 691 550.

W dn. 19.02.br. burmistrz Paweł Adam wystosował pismo do Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny, w którym zwrócił uwagę na problem finansowania Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstałych w Wielkopolsce, w tym w gminie Buk. Szczegółowo opisana została dotychczasowa działalność ŚCZP w naszej gminie. Przedstawione zostały też obawy i wątpliwości związane z wdrażaną przez Ministerstwo Zdrowia reformą opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą.
Burmistrz napisał między innymi „Kieruję do Pani Minister prośbę w imieniu mieszkańców naszej Gminy, by rozważyła Pani możliwość i wyraziła zgodę na dalsze finansowanie usług świadczonych w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego ze środków Programu Fundusze Europejskiej dla Wielkopolski. Jednocześnie prosilibyśmy by przeanalizować możliwość rozszerzenia ogłaszania konkursów z Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego realizacji świadczeń w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie wymagania dotyczące personelu są nieadekwatne do potrzeb oraz możliwość pozyskania specjalistów, głównie lekarzy psychiatrów. Blokuje to możliwość świadczenia usług w oparciu o dostępne lokalnie zasoby specjalistów, co w wielu przypadkach odbiera możliwość wsparcia dla mieszkańców, często mniejszych miejscowości”.
Pismo zostało też przekazane do wiadomości: Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni, Wojewody Wielkopolski Agaty Sobczyk, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka.

Back To Top
Skip to content