skip to Main Content

ZAKOŃCZENIE NABORU W RAMACH PROGRAMU „MOJA WODA”

Jeszcze tylko do 29 lutego 2024 r. będzie można składać na Portalu Beneficjenta elektroniczne wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Moja Woda”. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami, z tożsamą sumą kontrolną) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP Fundusze będą przyjmować do 15 marca 2024 r.

UWAGA! Wnioski przesłane w formie papierowej lub przez e-PUAP, które nie zostały zamieszczone na portalu beneficjenta do 29 lutego 2024 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Back To Top
Skip to content