skip to Main Content

Podpisane umowy na dofinansowania dla dwóch zabytków w gminie

W dn. 30.01.br. burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam i Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek podpisali umowy z ks. prałatem Andrzejem Szczepaniakiem z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku oraz ks. Mariuszem Janeckim z kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie na dofinansowanie dwóch zabytków w gminie. Dotacje zostały przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kierowanego bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buku przeznaczy na remont elewacji północnej oraz wschodniej. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie dofinansowanie w wysokości 350.534 zł przeznaczy na wymianę drewnianej podłogi w kościele.

– Opieka nad zabytkami w gminie jest naszym obowiązkiem. Nie możemy dopuścić do tego, aby historyczne miejsca niszczały na naszych oczach, a wręcz przeciwnie, mają służyć mieszkańcom, prezentując swoje walory użytkowe, artystyczne i historyczne. Dużo już udało się naprawić, ale wiele jeszcze pozostało do zrobienia – mówi burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Back To Top
Skip to content