skip to Main Content

Rekrutacja do klas I Szkół Podstawowych  w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2024/2025

Zasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych  w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2024/2025.

Do Szkół  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w BukuSzkoła Podstawowa im. dr Wandy Błeńskiej w NiepruszewieSzkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w DobieżynieSzkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy w Szewcach
BukNiepruszewoDobieżynSzewce
OtuszCieślaDakowy Suche
PawłówkoKalwyDobra
Wielka WieśSznyfin
Wiktorowo
Wysoczka
Wygoda
Żegowo

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk w roku szkolnym 2024/2025.
19 do 23 lutego 2024 r.składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej
4 do 8 marca 2024 r.

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
11 marca do 14 marca 2024 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
15 marca 2024 r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
18 marca do 21 marca 2024 r.uzupełnianie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
25 marca 2024 r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Postępowanie uzupełniające
26 marca do 29 marca 2024 r.składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
8 do dnia 11 kwietnia 2024 r.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
12 kwietnia 2024 r.

 

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
15 kwietnia do dnia 17 kwietnia 2024 r.uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
19 kwietnia 2024 r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

– załącznik Zarządzenie

– załączniki 

Zgłoszenie do kl. I szkoły rejonowej 2024-2025

Wniosek o przyjęcie do Szkoły 2024-2025

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Oświadczenie o rodzeństwie kandydata

oraz w Biuletynie informacji publicznej  Miasta i Gminy Buk pod adresem

http://bip.buk.gmina.pl/m,1613,oswiata.html

Back To Top
Skip to content