skip to Main Content

Zmarł Ryszard Napierała

Dnia 12 stycznia 2024 roku zmarł Ryszard Napierała, szanowany mieszkaniec wsi Kalwy, aktywny działacz społeczny oraz pasjonat rolnictwa i łowiectwa. Ryszard Napierała był znany ze swojego zaangażowania w sprawy rolników i mieszkańców gminy.

Prowadził rodzinne gospodarstwo rolne, które rozpoczął na niewielkim obszarze 7 hektarów. Razem z żoną zajmowali się ogrodnictwem, uprawiając warzywa i kwiaty. Z biegiem czasu gospodarstwo rozrastało się, osiągając obecnie powierzchnię 120 hektarów. Początkowo skupiał się na produkcji zwierzęcej, w tym hodowli drobiu, a później przerzucił się na produkcję roślinną, głównie rzepaku, kukurydzy i zbóż. W 1982 roku za swoje zasługi został wyróżniony odznaką „Zasłużony pracownik rolnictwa”.

Od 1983 roku nieprzerwanie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu. W uznaniu dla jego zasług na rzecz rolnictwa, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” od Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1997 roku.
Ryszard Napierała aktywnie reprezentował interesy wsi jako działacz kółek i organizacji rolniczych, wygłaszając postulaty rolników. Był inicjatorem wielu spotkań i inicjatyw istotnych dla środowiska rolniczego.

Od 1969 roku działał również na rzecz samorządu, najpierw jako radny Rady Miasta i Gminy Buk, a potem pełniąc funkcje, takie jak Wiceprzewodniczący Rady MiG Buk (1969-1973) i radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu (1973-1986). Za liczne zasługi dla samorządu został uhonorowany: odznaką honorową „za zasługi w rozwoju województwa wielkopolskiego” (1978), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Odznaką Honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego (2002), medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” (2016).

Przewodniczył też Wielkopolskiemu Związkowi Plantatorów Buraka Cukrowego w Poznaniu, gdzie działał w latach 1973-2018. Aktywnie udzielał się w strukturach krajowych Związku Plantatorów Buraka Cukrowego (w latach 1981-2015) jako Członek i Wiceprezes Zarządu.

Poza tym, pasją pan Ryszarda Napierały było myślistwo. Rodzina dobrze pamięta jak brał lornetki i jechał na pola – obserwował stan upraw i przyrodę, a także dokarmiał leśne zwierzęta. Od 1963 roku był członkiem Koła Łowieckiego nr 8 „Szarak” w Otuszu. Przez trzydzieści lat był członkiem zarządu tego Koła, z czego 22 lata pełnił funkcję Prezesa. Był również członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu. Za swoje zaangażowanie w rozwój łowiectwa otrzymał Medal za zasługi w rozwoju wielkopolskiego łowiectwa.

Ryszard Napierała angażował się również w spółdzielczość bankową, gminne spółdzielnie oraz stowarzyszenie LGD „Źródło”, gdzie był członkiem Rady. W uznaniu dla swojej pracy otrzymał honorową złotą odznakę „za zasługi dla spółdzielczości bankowej”.

Miał jeszcze tak wiele planów na najbliższe miesiące, lata…

Pogrzeb Ryszarda Napierały odbędzie się w najbliższy czwartek, 18 stycznia br., o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie, a następnie zostanie złożony do rodzinnego grobowca na przykościelnym cmentarzu. Jego liczne zasługi i oddanie sprawom społeczności wiejskiej pozostaną w naszej pamięci.

Back To Top
Skip to content