skip to Main Content

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2 i parku przemysłowego w Niepruszewie – etap A.

Załącznik

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego

Back To Top
Skip to content