skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wielkiej Wsi i Buku w rejonie ulic Łąkowej i Grodziskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

1. Projekt uchwały – tekst planu z uzasadnieniem – Wielka_Wieś_i_Buk

2. Załącznik nr 1 do proj.uchwały – rysunek planu – Wielka_Wieś_i_Buk

3. Prognoza oddziaływania na środowisko – Wielka_Wieś_i_Buk

Back To Top
Skip to content