skip to Main Content

KGW Kalwy – zwycięzcą w XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.

W pierwszą niedzielę grudnia br. w Sali Wiejskiej w Żegowie spotkały się na XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich panie z KGW: Buk – Wielka Wieś, Kalwy, Niepruszewo, Otusz, Żegowo, Dakowy Suche, Dobieżyn, Sznyfin i Szewce.

Organizatorami turnieju byli Urząd Miasta i Gminy Buk, Gminny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Buku. W przygotowaniu konkurencji konkursowych znacząco pomagali też Iwona i Krzysztof Graf. Po przywitaniu uczestniczek turnieju prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak przedstawił jury, w skład którego weszli: przewodniczący Krzysztof Graf, dyrektor MGOK Agnieszka Skałecka, Iwona Graf, Anna Skotarczak i Natalia Mądroszyk. Wśród zaproszonych gości byli też: Burmistrz MiG Buk Paweł Adam, Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak oraz sołtysi lub przedstawiciele Kółek Rolniczych z poszczególnych wsi. Wyjątkowym gościem imprezy była pani Stanisława Hoffa, która 58 lat była szefową KGW w Otuszu.

Po krótkiej części oficjalnej nadszedł czas na turniejowe konkurencje. Z dziewięciu pięcioosobowych drużyn wybrano po jednej szczególnie uzdolnionej plastycznie osobie. Panie w ciągu 2 godzin wyklejały z kolorowych figur geometrycznych kartkę A3 z motywem świątecznym. Oceniana była estetyka wykonania i sam motyw. W tym czasie reszta pań walczyła w kolejnych konkurencjach. W pierwszej zadaniu konkursowym uczestniczki odpowiadały na 25 pytań dotyczących znajomości miasta i gminy Buk oraz Związku Rolników. Pytania nawiązywały do ważnych inwestycji i wydarzeń z mijającego roku w naszej gminie: odnowienia organów w kościele w Niepruszewie, odsłonięcia pamiątkowych tablic: Wandy Błeńskiej w Szkole Podstawowej w Niepruszewie i Eugeniusza Jakubowskiego w Strzelnicy Sportowej w Parku Sokoła, czy też spotkania autorskiego z okazji Dnia Kobiet z byłym politykiem Ryszardem Kaliszem.

Najwięcej śmiechu i radości sprawiła kolejna konkurencja, w której zawodniczka przywiązanym do paska jabłkiem na sznurku przesuwała o 2 metry w jak najkrótszym czasie pudełko zapałek. W tej konkurencji najlepsza okazała się drużyna z Otusza. W końcu nadszedł czas na zadanie dla sołtysów lub prezesów kółek rolniczych – odbijanie piłeczki paletą do tenisa stołowego. Bezkonkurencyjnym okazał się sołtys z Niepruszewa Klaudiusz Kłak, który odbił piłeczkę pond 600 razy.

Po krótkiej przerwie na kawę i pyszne ciasta przygotowane przez gospodynie imprezy – panie z KGW Żegowo, uczestniczki wróciły do zadań konkursowych. W kolejnych konkurencjach na mapie naszej gminy trzeba było zaznaczyć swoje sołectwo, wykazać się znajomością gwary poznańskiej oraz prawidłowo posegregować odpady. Dwie ostanie konkurencje wymagały cierpliwości i sprawności fizycznej – przesuwanie szklanki soku na rozwiniętej rolce papieru toaletowego oraz trafienie z 4 metrów ziemniakami do wiadra.

Po przeliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami z 71 zdobytymi punktami okazały się panie z KGW Kalwy. Dla wszystkich uczestniczek udział w turnieju był fajną zabawą i miłym spędzeniem czasu w niedzielne popołudnie. Wszystkie drużyny otrzymały w nagrodę talony na kwotę 800 zł, które ufundował urząd Miasta i Gminy Buk, a zwycięskiej drużynie z Kalw wręczono puchar, który ufundował Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak.

Na zakończenie spotkania Burmistrz MiG Buk Paweł Adam pogratulował paniom sportowej rywalizacji i osiągnięcia wysokich wyników. Podziękował wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Pani Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak podziękowała jury za sprawiedliwą ocenę wszystkich konkurencji.

Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak żegnając uczestników i gości Turnieju przypomniał, że gmina Buk jest jedyną w obrębie działania Poznańskiego Okręgowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, gdzie odbywają się Turnieje KGW. Ich idea polega na integrowaniu środowiska wiejskiego przy wspólnej zabawie i pysznych wypiekach gospodyń wiejskich.

Kolejny XV Turniej KGW odbędzie się w Kalwach u tegorocznych zwycięzców.

Back To Top
Skip to content