skip to Main Content

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Więcej informacji:
http://opsbuk.pl/aktualnosci/opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.html

Back To Top
Skip to content