skip to Main Content

Obwieszczenie RDOŚ dotyczące wydania decyzji środowiskowej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 11 października 2023 r. znak WOO-II.420.39.2023.MZ.9 podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 9 października 2023 r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.39.2023.MZ.7, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża „Buk” oraz o możliwości zapoznania się jej treścią oraz dokumentacją sprawy.

Obwieszczenie

Back To Top
Skip to content