skip to Main Content

Przygotowania do szczepień przeciwko COVID-19

W dniu 30 grudnia z udziałem przedstawicielek Przychodni Lekarza Rodzinnego Vigilax odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem posiedzenia było omówienie przygotowań Przychodni do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że Przychodnia Vigilax otrzymała akredytację do udziału w Programie szczepień, co oznacza, że w tej Przychodni będzie zorganizowany punkt szczepień, a mieszkańcy Miasta i Gminy, którzy chcą się zaszczepić, będą to mogli zrobić bez konieczności wyjazdu do innych miast. Szczepienia te nie są obowiązkowe, jednak są one jedyną drogą dla osiągnięcia efektu w postaci zwalczenia pandemii COVID-19, a szczepieniom powinno poddać się ok. 70% ludności.

Narodowe szczepienia przeciwko COVID-19 w chwili obecnej to jedno z najważniejszych przedsięwzięć, w tym wyzwań  logistycznych w całej Polsce. Program obejmuje 4 etapy. W ostatnim etapie odbędą się powszechne szczepienia dorosłych mieszkańców. Niebawem każda dorosła osoba otrzyma z Narodowego Funduszu Zdrowia listowną informację o możliwości poddania się szczepieniu. Ta informacja jest sygnałem, że pacjent może zarejestrować się w punkcie szczepień na konkretny termin wykonania szczepienia.

W celu umówienia wizyty, pacjent będzie mógł skorzystać ze specjalnej infolinii (989),
umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na stronie: pacjent.gov.pl), za pośrednictwem placówki, w której wystawiono mu e-skierowanie lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Przychodnia Vigilax uruchomi także dodatkowy numer telefonu, który zostanie podany w terminie późniejszym.

Po dokonaniu rezerwacji wizyty, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia, ponowny SMS będzie przekazywany dzień przed wizytą. Zgodnie z założeniem, pacjent ma zostać od razu umówiony na drugą wizytę, na której nastąpi podanie kolejnej dawki preparatu.

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania punktu szczepień jest warunkiem powodzenia całej akcji szczepień. Dlatego cały personel Przychodni Vigilax przygotowuje się do tego przedsięwzięcia. Ważna rola  przypadnie również władzom gminy, w gestii których będzie choćby zapewnienie i koordynacja działań w bezpłatnym dotarciu do punktu szczepień tym osobom, które z ważnych przyczyn nie będą mogły samodzielnie i we własnym zakresie przybyć na szczepienie. W tym celu posiadane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej samochody osobowo-towarowe oraz lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze wytypowanych ochotniczych straży pożarnych będą dowoziły na szczepienia osoby potrzebujące pomocy w transporcie. Samochody, które na co dzień ułatwiają pracę pracownikom samorządowym i służbę ratownikom, będą udostępnione mieszkańcom w tym ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu, jakim jest walka z epidemią. Z tej formy pomocy w dotarciu na szczepienie będą mogły skorzystać w szczególności:

  • osoby samotne, które nie dysponują pojazdami, a miejsce ich zamieszkania stanowi problem w samodzielnym dotarciu na szczepienie,
  • osoby, które ze względu na wyznaczoną godzinę szczepienia, nie mogą skorzystać z pojazdów członków rodzin (np. posiadacz pojazdu jest w pracy).

Zgłoszenia potrzeb w zakresie dowozu na szczepienia będzie można dokonywać telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w godzinach pracy tej instytucji (numer telefonu dyżurnego zostanie Państwu udostępniony w momencie rozpoczęcia powszechnych szczepień). Zasadność skorzystania z pomocy w dotarciu na szczepienie będzie każdorazowo weryfikowana przez pracownika przyjmującego zgłoszenie.

Należy dodać, że osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogą udać się na szczepienie do punktu szczepień, szczepienia zostaną wykonane w miejscu zamieszkania.

Osoby wyrażające chęć zaszczepienia się, będą zobowiązane do wypełnienia przed szczepieniem „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVI-19”. Dokument ten należy oddać w punkcie szczepień w dniu wykonania szczepienia. Formularze będą dostępne w przychodniach, w aptekach, na poczcie, w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej. Elektroniczna wersja kwestionariusza jest dostępna poniżej:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem:
Kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem

Zachęcam wszystkich Państwa, aby poddać się szczepieniu. Tylko w ten sposób możemy szybko i skutecznie zwalczyć negatywne skutki epidemii.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam

 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA:
Kwestionariusz szczepienia z oświadczeniem

Back To Top
Skip to content