skip to Main Content

Odsłonięto tablicę ku pamięci Eugeniusza Jakubowskiego

Nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, długoletni prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy w Buku, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Buk, ale także dusza towarzystwa – aktor amatorskiego teatru i animator życia towarzyskiego. Imię szanowanego Eugeniusza i lubianego Genia w piątek, 22 września, odmieniano przez różne przypadki w miejscu, z którym szczególnie czuł się związany – na strzelnicy sportowej.

Przy wejściu do obiektu zlokalizowanego w Parku Sokoła odsłonięto tablicę ku pamięci zmarłego 15 czerwca 2018 roku majora rezerwy Eugeniusza Jakubowskiego. Tablica wykonana, na zlecenie Miasta i Gminy Buk, projektu Romana Czeskiego zastąpiła wcześniejszą – drewnianą, która została przeniesiona do wnętrza budynku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Pawłem Adamem na czele, panią sekretarz Aleksandrą Wawrzyniak oraz Piotrem Gorońskim – przewodniczącym Rady MiG Buk. Licznie przybyła także rodzina zmarłego – żona Irena oraz Roma Jakubowska-Handke, Przemysław Jakubowski i Joanna Ratajczak wraz z bliskimi. W takim dniu i miejscu nie mogło zabraknąć członków Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Buku, współorganizatorów uroczystości, którym prezesuje Piotr Andrzejewski. Miło było także gościć kierowników gminnych instytucji – Agnieszkę Skałecką – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Agnieszkę Słaby – kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku oraz przedstawicieli Rady MiG Buk oraz sołtysów MiG Buk. Nie zabrakło i przedstawicieli organizacji pozarządowych: Ryszarda Milera – prezesa PTTK odział w Buku, Dariusza Sokołowskiego – komendanta Ośrodka ZHP Buk oraz Karola Hołoda wraz z nieocenioną Bukowską Orkiestrą Dętą OSP.

To właśnie batuta pana Karola i marszowe rytmy muzyków orkiestry witały gości zmierzających na uroczystość. Ta rozpoczęła się punktualnie o 17. Po powitaniu gości – w hołdzie i ku pamięci Eugeniusza Jakubowskiego zgodnie z wojskową tradycją został oddany honorowy wystrzał z armaty. Po przybliżeniu zebranym dokonań pana Eugeniusza (który m.in. w 1970 roku doprowadził do uruchomienia pierwszej strzelnicy) – burmistrz Paweł Adam wraz Ireną Jakubowską oraz prezesem Piotrem Andrzejewskim symbolicznie odsłonili tablicę pamiątkową z portretem Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Buk. – Dzisiejsza uroczystość jest najlepszym dowodem na to, że pamięć o Eugeniuszu Jakubowskim jest w nas ciągle obecna. Tablica pamiątkowa, którą dziś odsłaniamy, ma szansę zachować pamięć o jego osobie przez kolejne dziesięciolecia – mówił burmistrz Paweł Adam, kierując swoje słowa także do wzruszonej pani Ireny, której wręczył bukiet kwiatów. W imieniu wicestarosty poznańskiego Tomasza Łubińskiego, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości, wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową złożyli burmistrz, Piotr Andrzejewski wraz z wdową po Eugeniuszu Jakubowskim.

Głos zabrał także Piotr Andrzejewski. Przybliżył zebranym historię strzelnicy, dokonania członków Klubu Żołnierzy Rezerwy, nie zabrakło statystyk i porównań. Na koniec pan Piotr zaprosił wszystkich do zwiedzania strzelnicy, podziwiania tarcz bractwa kurkowego oraz obejrzenia kilku tomów klubowej kroniki, założonej już w 1966 roku i przez lata prowadzonej przez Eugeniusza Jakubowskiego. Ostatnia pusta strona najnowszej kroniki czekała na wpisy gości obecnych na uroczystości. Każdy mógł zostawić swój ślad, a następnie udać się na poczęstunek – smaczną grochówkę i okolicznościowy tort.

Back To Top
Skip to content