skip to Main Content

Program profilaktyki i wykrywania osteoporozy

Informujemy, że Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w bieżącym roku pilotażowej edycji „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”.

W ramach Programu planuje się realizację działań diagnostycznych, adresowanych do osób zameldowanych na terenie powiatu poznańskiego:

  • kobiet w wieku co najmniej 65 lat,
  • kobiet w wieku 40-64 lat, z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego (tzw. kryterium medyczne, w tym m.in.: zaburzenia hormonalne, choroby: układu pokarmowego, nerek, układu oddechowego, reumatyczne, unieruchomienie, przebyte złamania, stosowanie niektórych leków),
  • mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet zainteresowanych udziałem w Programie).

Z badania gęstości kości będą mogły skorzystać osoby, które:

  • nie mają zdiagnozowanej osteoporozy,
  • nie miały wykonanego takiego badania w ciągu poprzednich 2 lat,
  • nie występują u nich przeciwwskazania do wykonania badania (np. obustronna endoproteza całkowita stawu biodrowego),
  • aktualnie, nie biorą udziału w innym programie o podobnym charakterze.

Działania diagnostyczne obejmują:

  • ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX (kalkulator ryzyka złamania kości),
  • pomiar gęstości kości w mobilnej pracowni densytrometrycznej i lekarską wizytę podsumowującą – u osób zakwalifikowanych do udziału w Programie.

Ponadto realizowane będą działania edukacyjne adresowane do populacji osób dorosłych, obejmujące organizację warsztatów edukacyjnych oraz opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek. Z uwagi, na pilotażowy charakter Programu (ograniczona liczba miejsc) konieczna jest wcześniejsza rejestracja na badania pod nr tel.: 800 808 006.

Realizatorem Programu jest podmiot wykonujący działalność leczniczą – Cogito Sebastian Łaźniak, z siedzibą w Kaliszu, ul. Karłowicza 4.

W przypadku pytań dotyczących Programu prosimy o kontakt z Wykonawcą Programu pod nr 800 808 006.

„Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” finansowany ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Źródło: https://powiat.poznan.pl/program-profilaktyki-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy/

Back To Top
Skip to content