skip to Main Content

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do niżej wymienionych obwodowych komisji wyborczych mających siedzibę na terenie Miasta i Gminy Buk:

Nr 1 – w liczbie 5,

Nr 2 – w liczbie 5,

Nr 3 – w liczbie 7,

Nr 4 – w liczbie 3,

Nr 5 – w liczbie 5,

Nr 6 – w liczbie 3.

Zgłoszeń można dokonać do dnia 20 września 2023 r. do godz. 15.00. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Załącznik
Informacja Komisarza Wyborczego

Back To Top
Skip to content