skip to Main Content

Wybory do izb rolniczych 2023

Od 25 sierpnia 2023 r. zostanie wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2023 roku.

Zgodnie z art.28 ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2022 r, poz.183) § 11 ust.1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych informuję, że w dniu 25 sierpnia 2023 r. zostaje wyłożony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, które odbędą się w dniu 24 września 2023 r.

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Osoby uprawnione do głosowania w wyborach, mogą sprawdzić czy zostały umieszczone w spisie wyborców. Spis zostanie wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Buk pokój nr 17, (tel. 618884457) od dnia 25 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy Urzędu.

Back To Top
Skip to content