skip to Main Content

Jan Bręk – sołtys z powołania

Przełom sierpnia i września jest czasem, gdy rolnicy i ogrodnicy kończą zbiory z pól, sadów i ogrodów. To czas, aby podziękować za zbiory podczas tradycyjnych dożynek. Wyjątkowe święto plonów odbyło się 19 sierpnia br. we wsi Dobra. Mieszkańcy sołectwa Dobra-Sznyfin, nie tylko świętowali udane tegoroczne żniwa, ale również jubileusz sołtysa Jana Bręka.

Pełni on już 45 lat funkcję sołtysa ciesząc się zaufaniem i sympatią mieszkańców. Nie jest łatwo być sołtysem dwóch małych wsi, lecz potrafi on spokojnie i konsekwentnie realizować swoje pomysły i zamierzenia, współpracując z Radą Sołecka, Kołem Gospodyń Wiejskich, OSP i szkołą podstawową. Dzięki jego inicjatywie zrealizowanych zostało wiele inwestycji i akcji społecznych – był pomysłodawcą uczczenia tablicą pamiątkową mieszkańców wsi uczestniczących w Powstaniu Wielkopolskim. Za swoją działalność został odznaczony w 2016 roku medalem „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”,
a w 2018 roku tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”. Jest liderem życia społecznego i autorytetem dla mieszkańców, działaczem organizacji rolniczych.

Po mszy świetnej dziękczynnej za udane żniwa i 45-letnią służbę sołtysa Jana Bręka, nadszedł czas na życzenia, podziękowania i gratulacje.

Burmistrz MiG Buk Paweł Adam podziękował najpierw wszystkim rolnikom, sadownikom
i ogrodnikom za trud ich pracy w niełatwych ekonomicznie czasach. Następnie w imieniu całej gminnej społeczności podziękował jubilatowi za szereg dokonań i inicjatyw na rzecz sołectwa Dobra-Sznyfin. Rola sołtysa nie jest łatwa, bo to pierwsza osoba, która słucha o bolączkach i problemach mieszkańców i podejmuje niezbędne interwencje. Jan Bręk spełnia tę rolę doskonale od 45 lat dzięki życzliwości
i otwartości na innych ludzi.

Wśród zaproszonych gości życzenia złożyła Dorota Trocha – przedstawicielka sołtysów powiatu poznańskiego. Przekazała ona też gratulacje od senatora Ireneusza Niewiarowskiego prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Jan Bręk jest drugim w powiece poznańskim najdłużej pełniącym funkcję sołtysem.

W imieniu sołtysów gminy Buk życzenia i podziękowania jubilatowi złożył prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Łysiak. Podziękował on szczególnie za koleżeńskość i dobrą współpracę ze wszystkimi sołtysami gminy Buk.

Przewodniczący Rady Sołeckiej i radny Rady MiG Buk Michał Korbas złożył serdecznie gratulacje i podziękowania od wszytkach mieszkańców sołectwa dziękując sołtysowi za 45 lat służby dla mieszkańców sołectwa. Z życzeniami przybyli też przedstawiciele OSP w Dakowach Suchych i poprzedni burmistrz MiG Buk Stanisław Filipiak.

Na koniec części oficjalnej jubilat podziękował mieszkańcom sołectwa za zaufanie i za modlitwę podczas mszy św., za piękne zorganizowanie uroczystości, a wszystkim przybyłym za miłe słowa
i złożone gratulacje.

Uroczystość zakończyła się spotkaniem przy okolicznościowym torcie i miłych rozmowach oraz wspominaniu 45 lat pełnienia funkcji sołtysa przez jubilata Jana Bręka.

Życzymy Panu sołtysowi zadowolenia z dalszej służby społecznej na rzecz sołectwa, a w życiu osobistym dużo radości, zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń.

Back To Top
Skip to content