skip to Main Content

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, iż producenci rolni, którzy są posiadaczami  lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Buk, w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Każdy producent rolny może złożyć:

1) wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku do limitu niewykorzystanego w I naborze wniosków przysługującego w 2023 roku w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła,

oraz jeżeli posiadał w 2022 roku świnie, owce, kozy lub/i konie:

2) wniosek o zwrot podatku z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji świń, owiec, kóz lub/ i koni w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 31 lipca 2023 roku do limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 4 l/ 1 szt. świń i 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni.

W drugim terminie składania wniosków stawka zwrotu podatku wynosi odpowiednio:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 W celu złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego w Urzędzie Miasta i Gminy Buk należy zabrać ze sobą:

  1. nr PESEL,
  2. nr konta bankowego,
  3. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego (z podziałem na faktury za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku oraz za okres od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku),
  4. umowy dzierżaw (jeżeli były złożone w pierwszym terminie, to nie potrzeba)
  5. dokument o liczbie DJP bydła z ARiMR (jeżeli był złożony w pierwszym terminie, to nie potrzeba),
  6. w przypadku zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec i kóz  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie świń lub liczbie dużych jednostek przeliczeniowych owiec lub kóz
  7. w przypadku zwrotu podatku akcyzowego w odniesieniu do koni – oświadczenie złożone przez producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni wg stanu posiadania w 2022 roku,

 Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacony w terminie od 2 do 31 października 2023 roku.

Pliki do pobrania:

AKCYZA – wzór wniosku akcyza 2023 podstawowy

AKCYZA – wzór wniosku akcyza 2023 – świnie, owce, kozy, konie (2)

AKCYZA – zestawienie faktur zakupu oleju napędowego LUTY-LIPIEC 2023

AKCYZA – zestawienie faktur zakupu oleju napędowego SIERPIEŃ 2022 – STYCZEŃ 2023

AKCYZA – oświadczenie producenta – akcyza

Oświadczenie – konie

Back To Top
Skip to content