skip to Main Content

Komunikat w sprawie uruchomienia syren alarmowych

Buk, 31 lipca 2023 r.

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Buk działając na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96) podaje do wiadomości publicznej, że w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu powstania Warszawskiego w dniu 01 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie Miasta i Gminy Buk zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Syreny będą emitować dźwięk ciągły, trwający 1 minutę.

Włączenia syren w podanym wyżej terminie nie należy go utożsamiać z jakimkolwiek zagrożeniem.

Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
/-/ Paweł Adam

Back To Top
Skip to content