skip to Main Content

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 19 lipca 2023 r. znak WOO-II.420.39.2023.MZ.1 poprzez publiczne obwieszczenie zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „BUK” oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Załącznik: Zawiadomienie

Back To Top
Skip to content