skip to Main Content

Gmina Buk otrzymała kolejne wsparcie z programu „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, gmina Buk otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 49.000 zł, przy wkładzie własnym 12.250 zł. O interaktywne urządzenia wzbogacą się dwie placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa im. dr. Lecha Siudy w Szewcach – 35 tys. zł oraz Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku – 14 tys. zł.

„Aktywna tablica” to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Placówki mogą starać się o specjalne dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych – tablic interaktywnych, dotykowych monitorów, projektorów czy głośników. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Gmina Buk regularnie otrzymuje dofinansowania z rządowego programu „Aktywna tablica” – w latach 2018-2023 w sumie pozyskała 163.594,56 zł, które zostały przeznaczone na zakup między innymi określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Back To Top
Skip to content