skip to Main Content

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk lepsze niż w roku ubiegłym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wstępne wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z podziałem na powiaty i gminy. W naszej gminie uczniowie z egzaminem poradzili sobie lepiej niż przed rokiem.

Egzamin ósmoklasisty w gminie Buk zdawało 192 uczniów. Średnie wyniki z języka polskiego – 63 proc. (w skali kraju – 66 proc.), matematyki – 54 proc. (53 proc.), języka angielskiego – 61 proc. (66 proc.). W Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku dwóch uczniów zdawało egzamin z języka niemieckiego – ze średnim wynikiem 54 proc. (54 proc.).

Spośród szkół z terenu MiG Buk najlepsze wyniki z języka polskiego (65 proc.) uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach, z matematyki – Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie (64 proc.), języka anielskiego (68 proc.) – Szkoły Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach.

Stuprocentowy wynik testu z języka angielskiego uzyskała jedna uczennica ze szkoły w Szewcach. Tak wysokim wynikiem, tym razem z matematyki może się pochwalić ośmiu uczniów ze szkoły w Buku, a z angielskiego – jeden uczeń też ze szkoły w Buku.

W zestawieniu szkół podstawowych w powiecie poznańskim, na terenie wiejskim z wynikami egzaminu z języka polskiego uplasowaliśmy się na 15 miejscu, na terenie miejsko-wiejskim – 15. Z matematyki w klasyfikacji gmin wiejskich byliśmy na miejscu 12, miejsko-wiejskim – 13, zaś z języka angielskiego analogicznie zajęliśmy miejsca: 15 i 15.

Tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty są w naszej gminie lepsze niż w latach poprzednich. Pokazują, że wkład pracy zarówno uczniów jak i nauczycieli jest widoczny. Patrząc na średnie wyniki, które w Wielkopolsce były gorsze niż średnia krajowa możemy pogratulować naszym ósmoklasistom, ich rodzicom i nauczycielom. Lepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty w gminie Buk są wynikiem prowadzonych przez cały rok szkolny dodatkowych zajęć obowiązkowych z przedmiotów egzaminacyjnych oraz dodatkowych lekcji z języka angielskiego. Ponadto uczniowie mogli korzystać z innych dodatkowych zajęć z programów, takich jak na przykład „Matematyka i Informatyka motorem do rozwoju oświaty w Mieście i Gminie Buk”, których realizacja jest możliwa dzięki pozyskanym przez Urząd dofinansowaniom. W zakończonym roku szkolnym zainaugurowano kursy i warsztaty z podniesienia kompetencji nauczycieli w ramach programu „EDUKompas”, który został sfinansowany z budżetu gminy, a podsumowująca debata w tym zakresie odbędzie się we wrześniu.

– Niezależnie od tego, jakie wysiłki organizacyjne będziemy wkładać jako placówki oświatowe i Urząd, tak naprawdę najwięcej zależy od uczniów oraz nauczycieli, ich determinacji i systematycznego zaangażowania w proces nauki, kształcenia oraz wychowania. Z roku na rok uzyskane coraz lepsze wyniki są dowodem, że młodzież szkolna pragnie odnosić w przyszłości sukcesy, na czym zależy także kadrze pedagogicznej, a nauka jest najlepszą drogą do tego celu. Serdecznie gratuluję ósmoklasistom wyników oraz wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój bukowskiej oświaty i przyszłość młodego pokolenia – stwierdził burmistrz Paweł Adam.

 

ROK 2022
Wyniki nauczania w szkole podstawowej
Wyniki % egzaminu ósmoklasistów w roku 2022

 Liczba uczniówJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
SP Buk116515862
SP Dobieżyn27566063
SP Szewce13624560
SP Niepruszewo16535348
Gmina Buk172565558
Powiat poznański596374
Województwo575564
kraj605767

ROK 2023
Wyniki nauczania w szkole podstawowej
Wyniki % egzaminu ósmoklasistów w roku 2023

 Liczba uczniówJęzyk polskiMatematykaJęzyk angielski
SP Buk117635461
SP Dobieżyn23574851
SP Szewce20654968
SP Niepruszewo32626464
Gmina Buk192635461
Powiat poznański665971
Województwo635163
kraj665366
Back To Top
Skip to content