skip to Main Content

Zawody młodzieżowych drużyn OSP

W sobotę na Stadionie Miejskim, w ramach Dni Gminy Buk po raz pierwszy w Buku, odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, na które przyjechało 510 zawodników z 27 powiatów z całej Wielkopolski. Startowało 26 drużyn chłopięcych i 23 drużyny dziewczęce, z naszej gminy: chłopięca drużyna z Dobieżyna i dziewczęca z Buku.

Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych przy wykorzystaniu specjalistycznego toru przeszkód, który przez gminę został ostatnio zakupiony. Zmagania były zaciekłe, a komisja miała niemały problem, aby wybrać najlepszych. – Nikogo nie trzeba przekonywać, że wyszkolenie nowych ratowników jest dla nas tak ważne, bo sprawny ratownik to skuteczna pomoc dla kogoś kto tej pomocy potrzebuje – mówił Eugeniusz Grzeszczak, prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu. Młodym strażakom dziękowano za wysiłek i zaangażowanie, słowa uznania padły też pod adresem ich opiekunów oraz rodziców. Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński przyłączył się do podziękowań, które skierował do organizatorów oraz Miasta i Gminy Buk za przygotowanie zawodów.

Na organizację zawodów powiat poznański w ramach pomocy finansowej dla gminy Buk przeznaczył kwotę w wysokości 10.000 zł.

W grupie dziewczęcej najlepsze okazały się młodzieżowe drużyny OSP z Lądka (powiat słupecki), drugie miejsce – Zdżar (powiat turecki), trzecie miejsce – Goździna (powiat grodziski). Dziewczęca drużyna z Buku zajęła 16 miejsce.

W grupie chłopięcej pierwsze miejsce zajęła młodzieżowa drużyna OSP z Głuchowa (powiat turecki), drugie miejsce – z Kłodawy (powiat kolski), trzecie – Chylina (powiat turecki). Chłopięca drużyna z Dobieżyna zajęła 22 miejsce.

Po Wojewódzkich Zawody Sportowo-Pożarnicze najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całego kraju wezmą udział w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które 23 i 24 sierpnia odbędą w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaś burmistrz Paweł Adam już teraz zaprosił organizatorów kolejnej edycji, teraz już trzynastych Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP, aby kolejne zawody również przeprowadzili na gościnnej ziemi bukowskiej.

Back To Top
Skip to content