skip to Main Content

WTR z umową na pierwsze autobusy hybrydowe dla PKS Poznań

32 samorządy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (w tym gmina Buk) kupiły za prawie 35 mln złotych tabor, który przekażą w użytkowanie swojemu przewoźnikowi – PKS Poznań SA. W dn. 14.06.br. podpisano umowę na dostawę 23 hybrydowych autobusów dla samorządów.

Obecnie spółka WTR obsługuje 125 linii na obszarze zamieszkałym przez 1,3 mln osób. – Liczba pasażerów korzystających z tych przewozów systematycznie rośnie. Wpływ na to ma kilka czynników, takich jak choćby reforma edukacji, ceny paliwa czy też liczba obywateli Ukrainy, którzy aktualnie przebywają w naszym regionie – mówi Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański i jednocześnie wiceprzewodniczący Zarządu ZPG WTR. – Złożyliśmy też wnioski na zakup kolejnych autobusów, ponieważ chcemy systematycznie wymieniać tabor – dodał.

Jak mówi Paweł Adam, burmistrz MiG Buk i jednocześnie członek Zarządy ZPG WTR: – Zakup nowych autobusów jest najlepszym przykładem na to, że utworzenie Związku Powiatowo-Gminnego WTR było ważną inicjatywą i już przynosi korzyści dla mieszkańców. Tym samym konsekwentnie realizowane są działania w zakresie poprawy stanu taboru. – Mieszkańcy gmin i miast, które wchodzą w skład WTR doczekają się nowoczesnej komunikacji.

Podobne przedsięwzięcia będę podejmowane w najbliższym czasie i przed nami, zarówno Zarządu, jak i całego Związku jeszcze sporo pracy.
Podpisana umowa przewiduje dostawę 23 autobusów hybrydowych oraz specjalistycznego sprzętu warsztatowego, co umożliwi PKS Poznań samodzielne prowadzenie planowanych obsług technicznych, zarówno w okresie gwarancji, jak i po niej – zapewniał Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolski i prezes Zarządu ZPG WTR. To właśnie on, a także wicestarosta poznański i Radosław Pankau, prezes firmy ABP – dealera Iveco w Polsce, podpisali stosowne dokumenty. Kontrakt opiewa na kwotę prawie 35 mln złotych i jest pierwszym takim od 2012 roku. WTR na tą inwestycję pozyskał też dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

To otwiera drogę do racjonalnego odnawiania taboru kursującego między Poznaniem, powiatami poznańskim, grodziskim, kościańskim, nowotomyskim a obornickim, także jeżdżącego po terenie gmin, które samodzielnie przystąpiły do Związku, takich jak Brodnica, Duszniki, Dolsk, Książ Wielkopolski, Międzychód, Sieraków i Śrem.

Kontrakt został zrealizowany w ramach projektu „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego poprzez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub z napędem hybrydowym”. Do Wielkopolski trafi jeden z najpopularniejszych autobusów międzymiastowych w Europie – Iveco Crossway.

Pojazd pozwala na obniżenie emisji szkodliwych cząstek i charakteryzuje się niższym o około 12 procent zużyciem paliwa w porównaniu z autobusami tego samego typu, napędzanych klasycznymi silnikami Diesla. Wszystkie autobusy będą dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, a ponadto wyposażone w klimatyzację, dynamiczny system informacji pasażerskiej i system uiszczania opłat za pomocą karty płatniczej.

Pierwsze trzy autobusy zostaną dostarczone do końca listopada br., reszta – do końca lutego 2024 roku.

Back To Top
Skip to content