skip to Main Content

Nowy sprzęt w szkołach

Od 2019 roku szkoły podstawowe w gminie, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO, otrzymują nowy sprzęt elektroniczny i multimedialny oraz pomoce naukowe i dydaktyczne. Doposażenie szkół odbywa się w ramach projektu „Matematyka i informatyka motorem do rozwoju oświaty w mieście i gminie Buk” i łącznie wynosi 661.309 zł; całkowita wartość projektu to 696.115 zł.

W tym roku doposażenie wyniosło 71.850 zł. Sprzęt i pomoce otrzymały:
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku – 17.200 zł
– Szkoła Podstawowa im. dr Lecha Siudy w Szewcach – 14.410 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie – 14.240 zł
– Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie – 26.000 zł

Celem projektu jest podnoszenie wiedzy i kompetencji nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych. Dzięki doposażeniu pracowni matematycznych i informatycznych w pomoce edukacyjne i dydaktyczne, programy edukacyjne oraz sprzęt multimedialny i komputerowy prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z matematyki i informatyki. Ponadto odbywają się też lekcje rozwijające umiejętność uczenia się czy kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z matematyki i informatyki, też warsztaty łączące matematykę z edukacją finansową.

Back To Top
Skip to content