skip to Main Content

Przygotowania do Wojewódzkich Zawodów MDP

W Buku spotkali się organizatorzy Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,  które odbędą się 17 czerwca podczas Dni Gminy Buk. Zwizytowano stadion miejski OSiR, zapoznano się z trasami dojazdu, lokalizacją parkingów, a Kolegium Sędziowskie ustaliło zasady przeprowadzenia zawodów, omówiło regulamin, rozlosowało kolejność startów.

W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, udział wzięli między innymi przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z dyrektorem Mariuszem Rogą oraz reprezentanci wszystkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z całej Wielkopolski. Przy okazji Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Dobieżyna mogła przetestować specjalistyczny tor przeszkód MDP w systemie CTIF, który został zakupiony na potrzeby wszystkich drużyn z terenu naszej gminy.

Na organizację zawodów powiat poznański w ramach pomocy finansowej dla gminy Buk przeznaczył kwotę w wysokości 10.000 zł.

W Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wystąpi 24 drużyn dziewczęcych i 27 drużyn chłopięcych, które reprezentują wszystkie powiaty Wielkopolski, w tym dwie drużyny z naszej gminy: chłopięca z Dobieżyna i dziewczęca z Buku.
– Będzie to bardzo ważne wydarzenie dla środowiska strażackiego całej gminy, bowiem nie było jeszcze u nas tej rangi zawodów, na które przyjedzie około 600 zawodników z całej Wielkopolski – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

Back To Top
Skip to content