skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2023 – oferta

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto i Gmina Buk zamieszcza ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Dzień Matki i warsztaty dotyczące cyberbezpieczeństwa w sieci – dla mieszkańców gminy Buk”, złożoną przez Stowarzyszenie Bukowskie Mamy w dniu 16.05.2023 r.

Oferta zamieszczona jest także w Biuletynie Informacji Publicznej: BIP – OFERTA

Back To Top
Skip to content