skip to Main Content

Obchody święta Konstytucji 3 Maja

W dniu święta Konstytucji 3 Maja mieszkańcy gminy tradycyjnie zebrali się, by wspólnie uczcić pamięć uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.

Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki delegacji i pocztów sztandarowych, które licznie stawiły się przy urzędzie, a dalej przemarszu na plac Stanisława Reszki pod Pomnik Bohaterów Ziemi Bukowskiej. W przemarszu przed pocztami sztandarowymi dumnie kroczyła Bukowska Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Karola Hołody. Następnie wspólne odśpiewano hymn narodowy. Władze gminy, przedstawiciele urzędu, Rady Miasta i Gminy Buk, jednostek organizacyjnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie gminy, duchowieństwa, partii politycznych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Bukowskiej.

W dalszej części uroczystości odczytana została preambuła Konstytucji, a burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam wygłosił przemówienie.

przemówienie-burmistrza-3-maja-2023

Następnie wyróżniono sześcioro mieszkańców tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk”, które otrzymali Zbigniew Filipiak, Marian Górczak, Irena Kamyszek, Tomasz Łubiński (nieobecny na uroczystości – wręczenie nastąpi w późniejszym terminie), Jerzy Mrówka, Tadeusz Raburski. Zanim burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady MiG Buk Piotrem Gorońskim wręczyli wyróżnienia: medal okolicznościowy, herb, flagę i uchwałę Rady MiG Buk, odczytane zostały sylwetki zasłużonych i uzasadnienia. Tytuły zostały przyznane na wniosek burmistrza po akceptacji przez Radę MiG Buk i przyjęciu stosownych uchwał na LII sesji, która odbyła się 27 kwietnia 2023 roku. – „Zasłużonym dla Miasta i Gminy Buk”, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pracę na różnych polach społecznej aktywności, za ich dokonania, zaangażowanie i osobisty trud na rzecz naszej małej Ojczyzny. Niech ich przykłady będą dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania – mówił burmistrz.

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Buk 2023

W imieniu wyróżnionych głos zabrał Marian Górczak, który podziękował Radzie MiG Buk, burmistrzowi i społeczności lokalnej za ten szczególny tytuł „Zasłużonym dla Miasta i Gminy Buk”. Przy okazji powiedział: – Jestem szczególnie szczęśliwy, że z tej okazji wraz z wyróżnionymi mogę stanąć u boku mojej drogiej nauczycielki Ireny Kamyszek, która uczyła mnie w szkole podstawowej w Buku.

W dalszej części uroczystości na placu Stanisława Reszki odprawiona została msza św. za Ojczyznę, którą celebrowali ks. prałat Andrzej Szczepaniak (kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej Literackiej), ks. kanonik Roman Janecki (proboszcz Parafii pw. św. Wawrzyńca w Niepruszewie), ks. Krystian Sammler (dyrektor Wydziału Duszpasterstw Archidiecezji Poznańskiej).

Obchody uświetniła obecność harcerzy z ZHP Ośrodek Buk: 3 Bukowskiej DH „Mirabilis” im. phm. Tadeusza Wojtczaka i zuchenki z 3 Bukowskiej Gromady Zuchowej „Jagodowe Bractwo”, którzy pełnili honorową asystę pod dowództwem pwd. Wojciecha Bladowskiego przy Pomniku Bohaterów Ziemi Bukowskiej. Zaś bezpieczeństwo na uroczystości zabezpieczała OSP w Szewcach.
Na zakończenie uroczystości Trzeciomajowych poczty sztandarowe i delegacje zaproszono na słodki poczęstunek do kawiarni Stopklatka w kinie Wielkopolanin.

Święta Konstytucji 3 Maja obchodzili też mieszkańcy sołectwa Dobieżyn, gdzie przy Figurze Chrystusa Zmartwychwstałego odbyła się msza św.

 

Back To Top
Skip to content