skip to Main Content

Modernizacja drogi gminnej Otusz – Huby

Na przełomie 2022/2023 rozpoczęto prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 324104P Otusz – Huby. W ubiegłym roku dokonano wycinki części kolidujących drzew, które były też w złym stanie.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, na początku marca, prace nabrały tempa – między innymi wykonano korytowanie, ułożono nowe podbudowy pod masy bitumiczne. We wtorek rozpoczęto układanie nakładki mineralno-asfaltowej na pierwszym odcinku drogi. Następnie prace będą prowadzone na kolejnych odcinkach drogi. Przyjęcie takiego harmonogramu prac – etapowego ma umożliwić kierowcom choć w części korzystanie z drogi gminnej Otusz – Huby. Planowane zakończenie prac: połowa 2023 roku.

Na inwestycję związaną z przebudową i remontem drogi gminnej nr 324104P Otusz – Huby gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 600.000 zł z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie dla gmin popegeerowskich). Planowany koszt zadania: 4 mln 300 tys. zł.

Back To Top
Skip to content