skip to Main Content

W odpowiedzi na problemy dzieci

Miasto i Gmina Buk zakupiło Programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i przedszkola w ramach Gminnych Programów: Przeciwdziałania Przemocy, Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Do wszystkich szkół podstawowych skierowano program EduLyke.

EduLyke to platforma z kursami edukacyjnymi. Uczniowie znajdą tu warsztaty dotyczące rozwoju kompetencji miękkich, zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień, budowania kompetencji psychospołecznych i wychowawczych.

Po raz pierwszy wsparcie profilaktyczne otrzymały dzieci przedszkolne w formie programu SensoLyke. SensoLyke to odpowiedź na problemy behawioralne dzieci. Metoda ta to autorskie podejście do rozwoju dzieci, oparte na integracji sensorycznej i higienie zdrowia psychicznego. Podejście SensoLyke zapewnia wielokierunkowe działania w obszarach związanych między innymi z:

• ekspresją myśli, emocji i potrzeb
• stymulacją sensoryczną
• wyciszeniem i relaksacją
• pobudzaniem kreatywności
• treningiem umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych
• ćwiczeniem motoryki dużej
• neutralizowaniem skutków przestymulowania wynikającego z dostępu do urządzeń elektronicznych, natłoku bodźców rozładowywania napięcia, stresu, agresji, frustracji dziecka

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku już testuje skuteczność programu SensoLyke.

Back To Top
Skip to content