skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk dla części obszaru gminy, obejmującej część obrębów 1) Wielka Wieś i Wysoczka oraz 2) Wysoczka i Niepruszewo

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk dla części obszaru gminy, obejmującej część obrębów 1) Wielka Wieś i Wysoczka oraz 2) Wysoczka i Niepruszewo

Projekt zmiany Studium dostępny do pobrania tutaj.

Back To Top
Skip to content