skip to Main Content

Młodzież Zapobiega Pożarom

18 marca br. w strażnicy w Szewcach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Buku przy współpracy z urzędem Miasta i Gminy Buk.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, działania przy pierwszej pomocy oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje odbyły się w trzech kategoriach wiekowych:

  • grupa I (klasy I-IV),
  • grupa II ( klasy V-VIII),
  • grupa III (szkoły ponadpodstawowe).

W turnieju udział wzięło 19 uczniów z czterech jednostek z terenu gminy Buk (OSP Buk, OSP Szewce, OSP Dakowy Suche, OSP Dobieżyn).

Eliminacje składały się z dwóch etapów. W części pierwszej – eliminacje pisemne – uczestnicy musieli rozwiązać test złożony z 25 pytań. W część drugiej – eliminacje ustne – 4 osoby, które najlepiej poradziły sobie z testem pisemnym, odpowiadały na pytania ustne.

Po części pisemnej – do eliminacji ustnych zakwalifikowali zostali:

– w grupie I (klasy I-IV):
Łukasz Wójcik, OSP Dakowy Suche
Bartosz Adamczak, OSP Dobieżyn
Dawid Wysocki, OSP Dobieżyn
– w grupie II (klasy V-VIII):
Maria Tonder, OSP Dobieżyn
Anna Borowicz, OSP Dobieżyn
Paweł Pospieszny, OSP Szewce
Mateusz Kawałek, OSP Buk
– w grupie III (szkoły ponadpodstawowe):
Antonina Targosz, OSP Dobieżyn
Zuzanna Szczepaniak, OSP Dobieżyn
Maja Górka, OSP Dobieżyn
Dawid Nowak, OSP Buk
Jury konkursowe wyłoniło następujących zwycięzców:
– grupa I (klasy I-IV):
I miejsce – Bartosz Adamczak, OSP Dobieżyn
II miejsce – Dawid Wysocki, OSP Dobieżyn
III miejsce – Łukasz Wójcik, OSP Dakowy Suche
– grupa II (klasy V-VIII):
I miejsce – Anna Borowicz, OSP Dobieżyn
II miejsce – Mateusz Kawałek, OSP Buk
III miejsce – Maria Tonder, OSP Dobieżyn
– grupa III (szkoły ponadpodstawowe):
I miejsce – Antonina Targosz, OSP Dobieżyn
II miejsce – Zuzanna Szczepaniak, OSP Dobieżyn
III miejsce – Maja Górka, OSP Dobieżyn

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Do etapu powiatowego zakwalifikowały zostały osoby, które zajęły I oraz II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Będą reprezentować gminę Buk w eliminacjach na szczeblu powiatowym, które odbędą się w Kostrzynie Wielkopolskim.

Back To Top
Skip to content