skip to Main Content

Podatnicy od środków transportowych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 lutego upływa termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz termin płatności 1 raty tego podatku.

Jednocześnie informujemy, że wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok nie uległa zmianie i kształtują się one na poziomie roku ubiegłego.

Informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej, pod adresem: www.buk.gmina.pl w zakładce: Strefa mieszkańca/Urząd Miasta i Gminy Buk/Podatki.

Back To Top
Skip to content