skip to Main Content

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Metropolia Poznań ogłosiło konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania na lata 2021-2027. Konsultacje potrwają do 23 lutego 2023 roku.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych znajduje się m.in. na stronie ZIT Poznań:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/wydarzenia/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-zit-w-mof-poznania-na-lata-2021-2027/r42

Zapraszamy do udziału w konsultacjach oraz o udostępnienie informacji o konsultacjach zainteresowanym podmiotom. Równolegle dokument jest konsultowany z Radą Doradczą ds. ZIT skupiającą przedstawicieli organizacji pozarządowych, społecznych i gospodarczych z terenu Metropolii Poznań. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony i upubliczniony raport z konsultacji. Finalny dokument Strategii ZIT zostanie przekazany Radzie Metropolii.

Back To Top
Skip to content