skip to Main Content

Zakończono II etap przebudowy drogi gminnej Szewce – Dobieżyn

Drugi etap prac związany z przebudową i budową drogi gminnej Szewce – Dobieżyn został zakończony. Inwestycja kosztowała 5.761.857 zł, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.732.963 zł, pozostała kwota została pokryta z budżetu gminy.

Cała inwestycja związana z „Przebudową i budowa drogi gminnej Szewce Dobieżyn” realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy, przeprowadzony w 2019 roku, obejmował odcinek o długości około 500 metrów. W drugim etapie, zakończonym z końcem grudnia, została przebudowana droga czterokrotnie dłuższa niż w pierwszym etapie – ponad 2 kilometry. Zakres prac, zarówno przy pierwszym jak i drugim odcinku, obejmował działania związane w głównej mierze z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni wraz z nakładką mineralno-asfaltową, przebudową zjazdu, odtworzeniem rowów. Droga gminna Szewce – Dobieżyn zyskała nową organizację ruchu – wykonane zostały oznakowania poziome poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Realizując całą inwestycję, gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na pierwszy etap były to środki w wysokość 694.011 zł, na drugi – 2.732.963 zł.

– Zrealizowane zadanie w znaczący sposób skróci dojazd pomiędzy sołectwami na linii Szewce i Dobieżyn. Do tej pory mieszkańcy chcąc dostać się drogą asfaltową z Szewc do Dobieżyna mieli do pokonania ponad 4 kilometry, a teraz prawie o połowę mniej – 2,5 kilometra – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam.

Kolejną inwestycją drogową realizowaną w 2023 roku jest przebudowa i remont drogi gminnej Otusz – Huby z dofinansowaniem w wysokości 600.000 zł z programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przebudowa ul. Kwiatowej w Niepruszewie wraz z budową parkingu i drogi wewnętrznej, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości prawie 5 mln zł.

Back To Top
Skip to content