skip to Main Content

Profilaktyczna gra planszowa „Mosty do przyszłości”

Gminne szkoły podstawowe i Branżowa Szkoła I stopnia w Buku otrzymały edukacyjne strategiczne gra planszowe dla dzieci i młodzieży „Mosty do przyszłości”, których głównym założeniem jest przekazanie wszechstronnej i rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu, z zażywania narkotyków i palenia papierosów. Gry pokazują jak pozytywny wpływ na życie młodego człowieka ma aktywność fizyczna i sport, które są najlepszą przeciwwagą dla używek. Gracze rywalizując ze sobą w budowie tytułowych mostów, mogą dowiedzieć się jakiego rodzaju szkody narkotyki powodują w obszarze zdrowotnym i społecznym, jak wpływają na budowanie relacji, wyniki w nauce, zawodową przyszłość, zdrowie i urodę. Gra planszowa „Mosty do przyszłości” jest atrakcyjną dla dzieci i młodzieży alternatywą dla często jednak mało efektywnych tradycyjnych materiałów edukacyjnych stosowanych w profilaktyce uzależnień.

Gry zostały zakupione z budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku w ramach Gminnego programu rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Back To Top
Skip to content