skip to Main Content

Nowa ulica z płyt betonowych w gminie: Rzemieślnicza w Dakowach Suchych

Zakończyła się budowa ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, która została zrealizowana dzięki dofinansowaniom oraz ze środków własnych gminy – wartość inwestycji: 1.243.135 zł.

Na zadanie gmina pozyskała dwa dofinansowania w wysokości: 79.000 zł i 114.375 zł ze środków samorządu województwa wielkopolskiego przeznaczonych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Droga o długości 980 metrów została wykonana z płyt betonowych PDTP. – Zamierzenie inwestycyjne początkowo zakładało, że płyty betonowe zostaną położone tylko na części ulicy Rzemieślniczej na terenach zabudowanych, a droga na pozostałych gruntach będzie wykonana z kruszywa kamiennego. Jednak na prośbę mieszkańców zakres zadania został rozszerzony na całą długość ulicy – mówi burmistrz MiG Buk Paweł Adam. – W związku z przeprowadzoną inwestycją drogową została wykonana też wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami przez ZGK.

Konstrukcje płyt betonowych wykorzystano już z powodzeniem przy innych gminnych inwestycjach, między innymi na ul. Wiśniowej, Malinowej w Niepruszewie, a wcześniej na ul. Wodnej, Ogrodowej, Nowej w Dobieżynie i w Michalinie. Technologia ta polega na zmianie dotychczasowej nawierzchni gruntowej drogi na nawierzchnię z płyt betonowych, co pozwala na wykonanie zadania w krótszym czasie, generując mniejsze koszty i utrudnienia dla mieszkańców. W razie potrzeby system płyt może być też w łatwy sposób przebudowany.

Back To Top
Skip to content