skip to Main Content

Odcinkiem ulicy Otuskiej jeździć już można bezpieczniej

Zakończyła się przebudowa 800-metrowego odcinka ulicy Otuskiej w Wielkiej Wsi. Celem inwestycji realizowanej przez powiat poznański w partnerstwie z gminą Buk była poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego: kierowców, pieszych i rowerzystów.

Zakres prac zadania „Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi” obejmował między innymi przebudowę i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej i elementów odwodnienia drogi. W ramach zadania przebudowana została nawierzchnia jezdni, powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodniki, przebudowano zjazdy. Wprowadzona też została nowa organizacja ruchu.

Koszt prac to prawie 5 mln zł. Inwestycja w 95 procentach została dofinansowana z pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład.

To nie koniec inwestycji realizowanych w partnerstwie z powiatem poznańskim. Do 15 grudnia br. potrwa przebudowa dwóch mostów na drodze powiatowej Buk – Wiktorowo. W ramach zadania dokonano rozbiórki starych mostów, a w ich miejsce powstały już nowe obiekty nad ciekami wolnymi Mogilnica Wschodnia oraz Mogilnica.

Back To Top
Skip to content