skip to Main Content

Informacja w sprawie preferencyjnego zakupu węgla w gminie Buk

Szanowni Mieszkańcy,

odpowiadając na Państwa liczne pytania dotyczące zakupu preferencyjnego węgla informujemy, że Miasto i Gmina Buk jest przygotowane do rozpoczęcia dystrybucji węgla. Na dzień dzisiejszy oczekujemy na zgłoszenie i podpisanie umowy z podmiotem wprowadzającym tzn. Spółką Skarbu Państwa, od którego MiG Buk zakupi węgiel.

Informujemy, że do tej pory wykonaliśmy następujące kroki:
– w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściliśmy informację dotyczącą przystąpienia MiG Buk do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.;
– zarejestrowaliśmy się i utworzyliśmy konto w systemie cieplo.gov.pl;
– zgłosiliśmy zapotrzebowanie na trzy rodzaje węgla (orzech, groszek, miał);
– nawiązaliśmy kontakt z dwoma podmiotami, które będą obsługiwały mieszkańców gminy Buk przy dystrybucji węgla;
– sprzedaż węgla odbędzie się na podstawie złożonego wniosku, o terminie składania wniosków poinformujemy;
– oczekujemy na przypisanie dla naszej gminy operatora dostarczającego węgiel, ustalenie warunków odbioru węgla oraz jego dystrybucji na teren MiG Buk i podpisanie stosownych umów.

Na ten moment nie została nam przedstawiona propozycja umowy ze strony operatora, a tym samym nie możemy Państwu przedstawić ani trybu postępowania, ani szacunkowej daty rozpoczęcia sprzedaży.

Prosimy o śledzenie strony gminy, gminnego Facebooka oraz tablic ogłoszeniowych.

Informacje o programie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-dla-gospodarstw-domowych-przez-gminy

Back To Top
Skip to content