skip to Main Content

Pożytek publiczny i wolontariat 2023 – konsultacje

W dniu 24 października 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Buk wydał Zarządzenie nr 131 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2023 rok Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 25 października 2022 r. do dnia 10 listopada  2022 r. w formie zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2023 rok Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Załączniki:

Back To Top
Skip to content