skip to Main Content

Komunikat w sprawie sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach.  

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z procedowaną ustawą o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, na mocy której samorządy będą miały możliwość zakupu i sprzedaży węgla, informujemy że Miasto i Gmina Buk przystępuje do tego zadania. Mimo, że procedowana ustawa nie jest jeszcze obowiązującym aktem prawnym, gminy były zobowiązane do dnia dzisiejszego złożyć ilościowe zapotrzebowanie na węgiel. Informuję, że w dniu dzisiejszym takie zapotrzebowanie zostało wysłane do wojewody wielkopolskiego wraz z informacją, w jaki sposób gmina będzie realizować to zadanie.

W celu zminimalizowania kosztów dystrybucji węgla tj. kosztów transportu i składowania, będziemy organizować sprzedaż węgla przy współpracy z lokalnym podmiotem, który na co dzień świadczy tego typu działalność i jest do tego przygotowany.

Warto nadmienić, że procedowany projekt ustawy określa cenę sprzedaży węgla dla samorządów na poziomie 1500 zł. Do tej ceny trzeba będzie doliczyć koszty obsługi programu, a więc dystrybucji węgla, w tym przede wszystkim wspomniany transport. Ostateczna cena dla mieszkańców nie powinna przekroczyć 2000 zł brutto. Na mocy procedowanych przepisów gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Do dokonania zakupu preferencyjnego będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego czyli osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy lub która ma wpisane lub zgłoszone w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła jako główne źródło ciepła – źródło węglowe.

Jednocześnie zaznaczam, że w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie zadeklarować pochodzenia oraz jakości dystrybuowanego węgla, jedynie posiadamy informację, że węgiel ma posiadać najbardziej aktualne certyfikaty potwierdzające jakość.

O wszelkich  szczegółach będziemy Państwa informować po wejściu w życie ww. ustawy i opublikowaniu wzoru wniosku o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Paweł Adam

Back To Top
Skip to content