skip to Main Content

Dodatek węglowy – brak rozporządzenia dot. wniosku

Wnioski o dodatek węglowy będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku.
Nadal brakuje stosownego rozporządzenia, w którym byłby ujęty wzór wniosku. W związku z tym gminy nie mogą przyjmować dokumentów.
Dopiero po opublikowaniu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym zawarty zostanie wzór wniosku o dodatek węglowy, będzie on udostępniony na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz MiG Buk.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będą przyjmowane do 30 listopada 2022 r.
Świadczenia zostaną wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej niezwłocznie po otrzymaniu środków z budżetu państwa.
Back To Top
Skip to content