skip to Main Content

Weryfikacja występowania odpadów zawierających azbest

Informujemy, że na zlecenie Miasta i Gminy Buk, w okresie wakacyjnym lipiec – sierpień 2022 r., na terenie gminy będzie przeprowadzana weryfikacja występowania odpadów zawierających azbest przez Spółkę BBF Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań.

Mieszkańcy proszeni są o udzielenie informacji pracownikom BBF Sp. z o.o. w zakresie dotyczącym:

 1. Lokalizacji wyrobu w tym:
  – podania adresu (miejscowość, nr działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego, opcjonalnie ulicy, nr domu);
 2. Danych wykorzystującego wyroby, w tym:
  – osoba fizyczna/prawna,
  – wykorzystujący wyroby (imię, nazwisko, opcjonalnie dane adresowe, nr kontaktowy);
 3. Danych dotyczących wyrobu, w tym:
  – rodzaju zabudowy (budynek mieszkalny/gospodarczy/przemysłowy/użyteczności publicznej/inny/budynek mieszkalno-gospodarczy/azbest zmagazynowany) oraz opcjonalnie nazwa obiektu (np. stodoła, obora, warsztat itp.),
  – rodzaj wyrobu (np. płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa),
  – planowany rok unieszkodliwienia wyrobu (2022-2032),
  – ocena stanu technicznego wg stopnia pilności,
  – ilość wyrobu (kg lub m2): ilość unieszkodliwiona, rok unieszkodliwienia, unieszkodliwiona w bieżącym roku.

 

Na podstawie pozyskanych danych zostanie opracowany aktualny wykaz miejsc występowania wyrobów zawierających azbest oraz wprowadzona zostanie informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy do Bazy Azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy o informatyzacji.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak tel. 618884455 lub e-mail

Back To Top
Skip to content