skip to Main Content

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn. „Farma fotowoltaiczna Buk” o łącznej mocy do 330 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na nieruchomościach położonych w obrębie wsi:
1) Otusz, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 125, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 140/6 (obręb Otusz),
2) Cieśle, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 29/4, 2/9 (obręb Cieśle),
3) Niepruszewo, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki; 301/1, 301/53, 301/54 (obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Załącznik

Back To Top
Skip to content