skip to Main Content

Dotacja dla Spółek Wodnych

Informacja dotycząca udzielenia dotacji Spółkom Wodnym.

Burmistrz  Miasta i Gminy Buk uprzejmie informuję, że zgodnie  z podjętą  Uchwałą Nr XLVII/343/2018 r. Rady Miasta i Gminy Buk  z dnia 28 sierpnia 2018 r.  w sprawie  zasad i trybu postępowania  o udzielenie spółkom wodnym  dotacji z budżetu Gminy Buk i sposobu jej rozliczania istnieje możliwość skorzystania przez Spółki Wodne z dotacji w wysokości 100.000,00 zł.

W celu uzyskania dotacji na dofinansowanie robót realizowanych ze składek członkowskich, polegających na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Gminy Buk, należy złożyć wniosek  w  Urzędzie Miasta i Gminy Buk pok. nr 17 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Buk, ul.  Ratuszowa 1, 64 – 320  Buk, w nieprzekraczalnym  terminie do 30 czerwca 2022 r.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Buk pok. nr 17 lub jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu.

Do wniosku należy dołączyć następujące  załączniki:

  1. Aktualny odpis dokumentów rejestrowych
  2. Statut spółki wodnej
  3. Oświadczenie, że spółka wodna nie działa w celu osiągnięcia zysku
  4. Potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr telefonu 61 888 44 57.

 

Back To Top
Skip to content