skip to Main Content

Rekrutacja na stanowisko lektora języka polskiego jako obcego

Od 23 kwietnia do 7 lipca w 17 gminach powiatu poznańskiego odbędą się kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy. Poszukiwani są lektorzy/lektorki  do tego projektu.

Wymagania:
1. ukończenie studiów wyższych na kierunkach: lingwistyka, filologia polska lub dowolna filologia obca,
2. doświadczenie w nauczaniu dowolnego języka,
3. dyspozycyjność:
a) do przeprowadzenia kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (regularne lekcje 2 razy w tygodniu) w okresie od 23 kwietnia do 07 lipca,
b) w terminach obowiązkowych szkoleń:
– 13 kwietnia – online, 17:00 – 20:15 ABC szkolenie z zasad pracy z uchodźcami/ z osobami w traumie
– 14 kwietnia – online, 17:00 – 20:15 ABC prowadzenia kursów języka polskiego jako obcego
– 19 kwietnia – stacjonarnie, 10:00 – 13:15 prezentacja materiałów edukacyjnych i ewaluacyjnych; omówienie aspektów organizacyjnych; prezentacja dokumentacji
4. prowadzenie zajęć w wymiarze minimum 2 lekcji tygodniowo (jedna lekcja to 2.5h zegarowej), stacjonarnie, w wybranej gminie/ gminach.

W rekrutacji preferowane będą osoby:
1. będące absolwentami studiów podyplomowych z nauczania polskiego jako obcego,
2. posiadające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Wynagrodzenie 4700 zł (brutto brutto) za przeprowadzenie kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wypełnienie poniższej ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1uDNhk2R8YMTwI-UdkdytDBpR44-yd0FrwtQQeQCiWa8/edit?usp=sharing

Źródło: Powiat Poznański

Back To Top
Skip to content