skip to Main Content

XL nadzwyczajna sesja RMiG Buk

Informuję Mieszkańców, że dnia 24 marca 2022 r. o godz.20.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5 odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.
/Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XL nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
II. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r.w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
2) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.
III. Komunikaty.
IV. Zakończenie.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych 2022

Back To Top
Skip to content